De elf huisjes werden gebouwd als onderkomen voor de kasteelwachten. Later werd het straatje ook door andere kasteelbedienden bewoond. Een verklaring van de naam is dat onder die bedienden goudsmeden waren.[1] Een andere uitleg van de naam is afkomstig uit een legende. Keizer Rudolf II zou alchemist zijn geweest. Volgens de legende zouden zijn pogingen tot het maken van goud hebben plaatsgevonden in het Gouden Straatje. Op no 22 woonde de bekende Duitstalige schrijver Franz Kafka. Er woonde een waarzegster waarvan foto's en van de filmmaker.